Aktualności Organizacji
Raport „Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2020 – rekomendacje”
12 listopada 2015

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 został wprowadzony w życie 28 grudnia 2010 r. przez Radę Ministrów. Jego celem jest zapobieganie zaburzeniom psychicznym, promocja zdrowia psychicznego, zapewnienie chorym dostępu do pomocy medycznej oraz rozwój badań naukowych. Niestety od początku realizacji Programu postęp w jego wdrażaniu nie był zadowalający. Dziś już wiemy, że żadne […]

Zarejestruj swoją ogranizację w Sieci dla Zdrowia i uzyskaj dostęp do unikalnych funkcjonalności.
Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ul. Piękna 64A lok. 8
00-672 Warszawa

  22 628-08-63
  kontakt@ippez.pl
Partnerzy