Forum Organizacji Pacjentów

11 lutego roku obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, który stanowi szczególną okazję do wyrażenia szacunku i uznania pracownikom służby zdrowia, wolontariuszom, członkom rodziny, organizacjom oraz wszystkim tym, którzy bezinteresownie poświęcają się dla dobra chorych. Z tej okazji z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej co roku odbywa się w Warszawie Forum Organizacji Pacjentów, w którym uczestniczy ok. 150 liderów organizacji i stowarzyszeń pacjentów.

Forum Liderów Organizacji Pacjentów to organizowane przez nas spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji pacjentów, którego celem jest integracja środowiska oraz szkolenia pracowników organizacji z zakresu komunikacji, zarządzania, zdrowia publicznego, finansowania, problematyki istotnej dla NGOs. Intencją Forum jest inicjowanie rozwiązań, które wpłyną na poprawę systemowej opieki nad pacjentem.

W ramach forum odbywają się sesje szkoleniowe i warsztatowe, a punktem kulminacyjnych spotkania jest debata wszystkich uczestników Forum z gośćmi specjalnymi – osobami kształtującym politykę zdrowotną państwa. Debata umożliwia liderom poszczególnych organizacji pacjentów zwrócenie uwagi na największe problemy, z jakimi spotykają się w swej codziennej działalności i walce z chorobą.

W debacie do tej pory wzięli udział urzędujący Ministrowie Zdrowia wraz z zastępcami oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. W roku 2014 spotkanie zostało zorganizowane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym osobiście uczestniczył ówczesny Premier Pan Donald Tusk. W 2015 roku debata odbyła się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

Dialog prowadzony z Ministrem Zdrowia podczas tych spotkań zaowocował spełnieniem wielu postulatów środowiska pacjentów, szczególnie w zakresie dostępu do najnowocześniejszych form terapii jak również zmian legislacyjnych. Jednym z najważniejszych osiągnięć oczekiwanych przez środowisko organizacji pacjentów stało się uchwalenie Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który to pomysł został zainicjowany na jednym z naszych Forum.

Kluczowymi punktami dwudniowych obchodów są uroczysta Gala wręczenia Nagród Św.

 

 

 

Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich
Zobacz informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.
Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ul. Piękna 64A lok. 8
00-672 Warszawa

  22 628-08-63
  kontakt@ippez.pl
Partnerzy