Nagrody św. Kamila

Światowy Dzień Chorego – święto obchodzone corocznie 11 lutego, ustanowione przez papieża Jana Pawła w 1992, którego ideą jest zwrócenie uwagi na problemy chorych, w tym konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, dowartościowanie cierpienia chorych, a także popieranie zaangażowania wolontariatu w zakresie pomocy chorym.

Już od 10 lat w ramach obchodów tego święta z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej przyznawane są nagrody św. Kamila dla osób szczególnie zasłużonych w zakresie wspierania osób chorych. Nagrody wręczane są podczas uroczystej Gali w Warszawie.

Główną ideą Nagrody Św. Kamila jest wyrażenie i uznanie wdzięczności osobom i instytucjom, które działają dla dobra osób chorych. Nagroda została ustanowiona w 2007 roku z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Obchodom towarzyszy także zjazd liderów organizacji pacjentkach z całej Polski, którzy uczestniczą w organizowanych uroczystych obchodach, spotkaniach z przedstawicielami instytucji państwowych, a także w organizowanych sesjach szkoleniowych i warsztatach mentorskich.

Laureaci nagrody 2016: https://ippez.prowly.com/5043-gala-sw-kamila
Laureaci nagrody 2015: https://ippez.prowly.com/1719-swiatowy-dzien-chorego-2015-nagroda-sw-kamila

Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich
Zobacz informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.
Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ul. Piękna 64A lok. 8
00-672 Warszawa

  22 628-08-63
  kontakt@ippez.pl
Partnerzy