Świadczenia zdrowotne i prawa pacjenta (E-LEARNING)

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej platforma e-learningowa dot. praw pacjenta poradnik czyli, co każdy wiedzieć powinien.

Cykl e-learningowy dot. praw pacjent.

Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich
Zobacz informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.
Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ul. Piękna 64A lok. 8
00-672 Warszawa

  22 628-08-63
  kontakt@ippez.pl
Partnerzy