Kodeks etyki organizacji pacjenckich

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej jest partnerem Fundacji Ius Medicinae przy realizacji projektu „Kodeks etyki jako fundamentalne narzędzie zwiększające partycypację obywatelską w transparentnym i przejrzystym działaniu organizacji pacjentów” , którego celem jest wypracowanie i wdrożenie Kodeksu Etyki dla organizacji działających dla dobra pacjenta. Celem nadrzędnym kodeksu jest zwiększenie transparentności i większa profesjonalizacja organizacji działających dla dobra pacjenta oraz budowanie pozytywnego wizerunku tych podmiotów wśród ich interesariuszy. Kodeks ma służyć również przestrzeganiu najwyższych norm etycznych współpracy organizacji pacjentów z partnerami instytucjonalnymi.

Celem Kodeksu jest przede wszytskim zapewnienie, iż wszystkie organizacje pozarządowe działające dla dobra pacjenta funkcjonują nie tylko zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, lecz również przestrzegają najwyższych standardów etycznych we współpracy z administracją publiczną, biznesem i innymi podmiotami, których celem nadrzędnym jest dobro pacjenta.

Strona projektu:

http://kodeksdlaorganizacji.pl/index.php

Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich
Zobacz informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.
Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ul. Piękna 64A lok. 8
00-672 Warszawa

  22 628-08-63
  kontakt@ippez.pl
Partnerzy