Ścigamy się z cukrzycą

„Ścigamy się z cukrzycą” to kampania zainicjowana przez organizacje reprezentujące środowisko pacjentów z cukrzycą w celu zwrócenia uwagi na cukrzycę w oraz aktywność fizyczną, jako element profilaktyki i terapii cukrzycy: potrzeby pacjentów i priorytety ochrony zdrowia w odniesieniu do zapobiegania, leczenia i edukacji w tej chorobie przewlekłej. Kampania towarzyszy wydarzeniu sportowemu 73. Tour de Pologne, w którym po raz pierwszy weźmie udział jedyna profesjonalna drużyna sportowa na świecie złożona wyłącznie z osób z cukrzycą.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na profilaktykę i leczenie cukrzycy oraz rolę edukacji i aktywności fizycznej w kontroli cukrzycy.

Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich
Zobacz informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.
Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ul. Piękna 64A lok. 8
00-672 Warszawa

  22 628-08-63
  kontakt@ippez.pl
Partnerzy