Aktualności Instytutu
Edukacja dla osób chorujących na schizofrenię oraz ich opiekunów – marzec 2018 r.
3 kwietnia 2018

W marcu 2018 r. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zorganizował 3 spotkania edukacyjne dla osób chorujących na schizofrenię oraz ich opiekunów, w których łącznie udział wzięło 139 uczestników (grupę tą stanowili zarówno pacjenci jak i opiekunowie osób chorujących).  Spotkania odbyły się w Białymstoku, Szczecinie i Łodzi.

 

Podczas wykładów lekarze specjaliści tłumaczyli że schizofrenia, jak każda inna choroba, nieleczona może prowadzić do niekorzystnych dla pacjenta następstw. Przedstawili pozytywne (wytwórcze) i negatywne (ubytkowe) objawy choroby oraz wyjaśnili różnicę między urojeniami a omamami. Uczestnikom spotkań przybliżono schemat powstawania objawów schizofrenii oraz ich konsekwencje. Omówiono także sposoby leczenia (poprzez podawanie leków doustnych, podawanie leków domięśniowo) oraz wytłumaczono w jaki sposób leki leczą objawy schizofrenii. Na koniec przedstawione zostały sposoby radzenia sobie z objawami ubocznymi leków oraz informacje na temat tego co jest jeszcze ważne oprócz leczenia farmakologicznego w przebiegu choroby (np. dieta, abstynencja alkoholowa, uczestniczenie w terapii itp.). Podczas wszystkich spotkań uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i uzyskanie merytorycznej odpowiedzi. Spotkania umożliwiły również lekarzom obalenie pewnych mitów związanych z chorobą.

Wartością dodaną spotkania w Szczecinie, która spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, był pokaz sposobu wykonywania iniekcji podskórnych zaprezentowany przez pielęgniarkę środowiskową z wykorzystaniem małego fantomu, na którym przedstawiono miejsca, gdzie można podać lek w zastrzyku.

Wszystkie spotkania zostały pozytywnie odebrane przez uczestników. Przede wszystkim chwalili sobie możliwość zadawania pytań i uzyskiwanie wyczerpujących odpowiedzi udzielanych przez specjalistów z zakresu psychiatrii.

 

Białystok – 15 marca 2018 r.

Miejsce: siedziba Stowarzyszenia  na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej w Białymstoku

W spotkaniu udział wzięło 47 uczestników

Lekarz prowadzący – specjalista w dziedzinie psychiatrii Rafał Okoński

Spotkanie zostało objęte patronatem lokalnej organizacji pozarządowej działającej pod nazwą Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz Fundacji NeuroPozytywni z Warszawy

Lek. Rafał Okoński podczas spotkania w Białymstoku

 

Szczecin – 20 marca 2018 r.

Miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy „Galeria Dom Klub Pod Fontanną” w Szczecinie

W spotkaniu udział wzięło 67 uczestników

Lekarz prowadzący – specjalista w dziedzinie psychiatrii Teresa Zalewska

Spotkanie zostało objęte patronatem lokalnej organizacji pozarządowej działającej pod nazwą Stowarzyszenie  Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” ze Szczecina oraz Fundacji NeuroPozytywni z Warszawy

Lek. Teresa Zalewska podczas spotkania w Szczecinie (fot. IPPEZ)

 

Łódź – 27 marca 2018 r.

Miejsce: siedziba  Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST w Łodzi

W spotkaniu udział wzięło 25 uczestników

Lekarz prowadzący – specjalista w dziedzinie psychiatrii Piotr Wierzbiński

Spotkanie zostało objęte patronatem lokalnych organizacji pozarządowych działających pod nazwą Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny” oraz Fundacji NeuroPozytywni z Warszawy

 
Lek. Piotr Wierzbiński podczas spotkania w Łodzi (fot. IPPEZ)

 

Projekt realizowany przy wsparciu:

Zarejestruj swoją ogranizację w Sieci dla Zdrowia i uzyskaj dostęp do unikalnych funkcjonalności.
Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ul. Piękna 64A lok. 8
00-672 Warszawa

  22 628-08-63
  kontakt@ippez.pl
Partnerzy