Kontakt

Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ul. Piękna 64A lok. 8
00-672 Warszawa
e-mail: kontakt@prawapacjenta.eu
tel. 22 628-08-63 (od poniedziałku do czwartku)

Nr KRS 0000220999
REGON 140011587
NIP 5213335187

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że Instytut Praw Pacjenta jest organizacją pozarządową.
Działamy na rzecz upowszechniania wśród społeczeństwa idei praw pacjenta i wspieramy działania mające na celu ich przestrzeganie. Więcej o naszej działalności można przeczytać w dziale O INSTYTUCIE.

Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich
Zobacz informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.
Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ul. Piękna 64A lok. 8
00-672 Warszawa

  22 628-08-63
  kontakt@ippez.pl
Partnerzy