Ludzie
Arkadiusz_Nowak

Ks. dr Arkadiusz Nowak – Prezes Zarządu, Członek Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie

Tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki uzyskał w 2012 roku broniąc pracę doktorską na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 1995-2002 był pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. AIDS i narkomanii. W latach 2004 – 2006 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 1993 założył Polską Fundację Pomocy Humanitarnej Res Humanae, a w 2004 Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, którego jest Prezesem. Od 2007 roku jest prowincjałem Polskiej Prowincji Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie.

W sferze publicznej zaangażowany jest w promowanie idei odpowiedzialnie rozumianej tolerancji i przeciwdziałaniu ksenofobii. W działalności społecznej kieruje się zasadą poszukiwania tych wartości, które prowadzą do jednoczenia środowisk a nie ich podziału. Uhonorowany wieloma nagrodami i oznaczeniami, m. in. Nagrodą Sekretarza Generalnego ONZ za walkę z nietolerancją i ksenofobią oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Magdalena Bojarska – Członek Zarządu

Od lat czynnie zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych. Pełni funkcję prezesa Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku”, organizacji pożytku publicznego świadczącej pomoc osobom niepełnosprawnym i jest wiceprezesem Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

Igor Grzesiak – Członek Zarządu

Ukończył podyplomowe studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Projektami. W Instytucie jest odpowiedzialny za kontakty z partnerami zewnętrznymi, organizacjami pozarządowymi oraz administracją publiczną. Koordynator wielu akcji społecznych z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Kierował dużymi projektami finansowanymi w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych – Swiss Contribution oraz programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG. Współpracował przy projektach realizowanych z dotacji Ministerstwa Zdrowia, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz programu Erasmus +. Od wielu lat odpowiedzialny za organizację obchodów Światowego Dnia Chorego oraz Forum Liderów Organizacji Pacjentów. Członek Rady Nadzorczej Kamiliańskiej Misji Społecznej oraz Rady Programowej Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą.

Dorota_Karkowska

Prof. dr hab. n. praw. Dorota Karkowska – Dyrektor Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów przy IPPEZ. Dwukrotna absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W grudniu w 2000 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych po obronie rozprawy: Prawa pacjenta w prawie administracyjnym i polityce społecznej, w 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, na podstawie rozprawy: Zawody medyczne. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się w szczególności w obszarach: prawa medycznego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Działalność naukowa i edukacyjna ściśle związana z działalnością w organizacjach pozarządowych na rzecz ochrony praw człowieka w sektorze opieki zdrowotnej. Założycielka Fundacji Ius Medicinae, Wiceprzewodnicząca Mazowieckiej Komisji Orzekająca o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie do 2015 r.; Członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z ramienia organizacji pacjentów; Doradca Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Patrycja Rzucidło – Zając

Patrycja Rzucidło – Zając – Dyrektor ds. Komunikacji i Projektów Społecznych. Ekspert w zakresie komunikacji zdrowotnej.

Posiada ponad 15 letnie doświadczanie w tworzeniu i implementacji strategii komunikacji i realizacji projektów edukacyjnych i społecznych w obszarze zdrowia.
Specjalizuje się w projektach komunikacji społecznej. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze zdrowia m.in. Fundacja OnkoCafe, Fundacja Rak’n’Roll, Fundacja Orange. Od 2015 roku współpracuje z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, gdzie odpowiada za komunikację i promocję Instytutu oraz prowadzenie projektów społecznych i edukacyjnych fundacji..
Wcześniej (2006-2015) Healthcare Director w Havas Worldwide Warsaw, gdzie odpowiadała za komunikację zintegrowaną w obszarze zdrowia. Jest absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (kierunek filologia polska), ukończyła podyplomowe studium public relations na Uniwersytecie Warszawskim.

Marta Kulpa – koordynator projektów.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek Zdrowie Publiczne). Od początku współpracy z Instytutem realizuje projekty edukacyjne i społeczne w obszarze zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów z różnego rodzaju funduszy (np. Swiss Contribution, fundusze norweskie). Organizuje szkolenia w ramach projektu „Szpital promujący prawa pacjenta”.  Współpracuje z wieloma organizacjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia.

 

Marta Kwasek – Koordynator projektów digital

Przez 10 lat pracowała w stacji telewizyjnej TVN, przygotowując programy telewizyjne m.in. Dzień dobry TVN i program kulinarny dla TVN Style.
Przez kilka lat pracowała w internetowej redakcji tvn.pl, gdzie tworzyła treści, materiały wideo, wywiady oraz czuwała nad obecnością programów telewizyjnych w social mediach. Wraz z Katarzyną Montgomery prowadziła redakcję serwisu repka.pl, który skupiał się na tematach kobiecych i społecznych.
Obecnie współpracuje z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej przy tworzeniu nowych kampanii zdrowotnych. Prowadzi też biura prasowe na platformie Prowly.
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe „User Experience Design” na SWPS. Posiada wieloletnie doświadczenie dziennikarskie. Współtworzy bloga o książkach: booklove.pl.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Norbert Budzisz – Ekspert ds. Funduszy Pomocowych

Jest absolwentem studiów podyplomowych UAM w Poznaniu (kierunek „Administracja publiczna”), Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek „Polski samorząd w Unii Europejskiej, pozyskiwanie funduszy unijnych”), SGH (Podyplomowe Studium Administracji Europejskiej, Funduszy Unijnych i Polityki Gospodarczej”) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów w Warszawie (Specjalistyczne Studium Zawodowe „Przygotowanie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE”). Funduszami unijnymi zajmuje się od 2005 roku. Doświadczenie zdobywał pracując w administracji samorządowej i rządowej, a także w sektorze MSP.

Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich
Zobacz informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.
Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ul. Piękna 64A lok. 8
00-672 Warszawa

  22 628-08-63
  kontakt@ippez.pl
Partnerzy