Ludzie
Arkadiusz_Nowak

Ks. dr Arkadiusz Nowak – Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Pełnił funkcję Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i Narkomanii oraz Wiceprzewodniczącego Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów. Od wielu lat aktywnie działa dla dobra osób zakażonych HIV i chorych na AIDS  oraz  osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Jest współautorem dokumentów strategicznych dotyczących polityki państwa w zakresie  HIV/AIDS i innych chorób cywilizacyjnych. Prowadzi działania zwiększające świadomość społeczną w zakresie praw pacjenta i podejmuje wiele  inicjatyw zmierzających  do zjednoczenia  i edukacji środowiska organizacji pacjentów. W tym zakresie jest pomysłodawcą i organizatorem Forum Liderów Organizacji Pacjentów, które corocznie odbywa się w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego. W pracy naukowej zaangażowany w rozwój edukacji zdrowotnej ,promocji  zdrowia i humanizacji medycyny.  W działalności publicznej promuje ideę odpowiedzialnie rozumianej tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii. W życiu codziennym kieruje się zasadą poszukiwania tych wartości, które prowadzą do jednoczenia środowisk a nie ich podziału.

Uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami m. in. Nagrodą Sekretarza Generalnego ONZ, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Zasłużony dla Polskiej Polityki Społecznej”.

Magdalena Bojarska – Członek Zarządu

Od lat czynnie zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych. Pełni funkcję prezesa Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku”, organizacji pożytku publicznego świadczącej pomoc osobom niepełnosprawnym i jest wiceprezesem Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

Igor Grzesiak – Członek Zarządu

Ukończył podyplomowe studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Projektami. W Instytucie jest odpowiedzialny za kontakty z partnerami zewnętrznymi, organizacjami pozarządowymi oraz administracją publiczną. Koordynator wielu akcji społecznych z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Kierował dużymi projektami finansowanymi w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych – Swiss Contribution oraz programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG. Współpracował przy projektach realizowanych z dotacji Ministerstwa Zdrowia, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz programu Erasmus +. Od wielu lat odpowiedzialny za organizację obchodów Światowego Dnia Chorego oraz Forum Liderów Organizacji Pacjentów. Członek Rady Nadzorczej Kamiliańskiej Misji Społecznej oraz Rady Programowej Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą.

Dorota_Karkowska

Prof. dr hab. n. praw. Dorota Karkowska – Dyrektor Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów przy IPPEZ

Dwukrotna absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W grudniu w 2000 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych po obronie rozprawy: Prawa pacjenta w prawie administracyjnym i polityce społecznej, w 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, na podstawie rozprawy: Zawody medyczne. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się w szczególności w obszarach: prawa medycznego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Działalność naukowa i edukacyjna ściśle związana z działalnością w organizacjach pozarządowych na rzecz ochrony praw człowieka w sektorze opieki zdrowotnej.

Założycielka Fundacji Ius Medicinae, Członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, zatrudniona w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa. Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Medycznego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od stycznia 2018 r. Przewodnicząca Mazowieckiej Komisji Orzekającej o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie; Od września 2018 r. doradca Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 

Patrycja Rzucidło – Zając

Patrycja Rzucidło-Zając – Dyrektor ds. Komunikacji i Projektów Społecznych. Ekspert w zakresie komunikacji zdrowotnej

Posiada ponad 15 letnie doświadczanie w tworzeniu i implementacji strategii komunikacji i realizacji projektów edukacyjnych i społecznych w obszarze zdrowia.
Specjalizuje się w projektach komunikacji społecznej. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze zdrowia m.in. Fundacja OnkoCafe, Fundacja Rak’n’Roll, Fundacja Orange. Od 2015 roku współpracuje z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, gdzie odpowiada za komunikację i promocję Instytutu oraz prowadzenie projektów społecznych i edukacyjnych fundacji.
Wcześniej (2006-2015) Healthcare Director w Havas Worldwide Warsaw, gdzie odpowiadała za komunikację zintegrowaną w obszarze zdrowia. Jest absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (kierunek filologia polska), ukończyła podyplomowe studium public relations na Uniwersytecie Warszawskim.

Marta Kulpa – koordynator projektów

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Zdrowie Publiczne). Od początku współpracy z Instytutem realizuje projekty edukacyjne i społeczne w obszarze zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów z różnego rodzaju funduszy (np. Swiss Contribution, fundusze norweskie). Organizuje szkolenia w ramach projektu „Szpital promujący prawa pacjenta”.  Współpracuje z wieloma organizacjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia.

 

Marta Kwasek – Koordynator projektów digital

Przez 10 lat pracowała w stacji telewizyjnej TVN, przygotowując programy telewizyjne m.in. Dzień dobry TVN i program kulinarny dla TVN Style.
Przez kilka lat pracowała w internetowej redakcji tvn.pl, gdzie tworzyła treści, materiały wideo, wywiady oraz czuwała nad obecnością programów telewizyjnych w social mediach. Wraz z Katarzyną Montgomery prowadziła redakcję serwisu repka.pl, który skupiał się na tematach kobiecych i społecznych.
Obecnie współpracuje z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej przy tworzeniu nowych kampanii zdrowotnych. Prowadzi też biura prasowe na platformie Prowly.
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe „User Experience Design” na SWPS. Posiada wieloletnie doświadczenie dziennikarskie. Współtworzy bloga o książkach: booklove.pl.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Norbert Budzisz – Ekspert ds. Funduszy Pomocowych

Jest absolwentem studiów podyplomowych UAM w Poznaniu (kierunek „Administracja publiczna”), Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek „Polski samorząd w Unii Europejskiej, pozyskiwanie funduszy unijnych”), SGH (Podyplomowe Studium Administracji Europejskiej, Funduszy Unijnych i Polityki Gospodarczej”) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów w Warszawie (Specjalistyczne Studium Zawodowe „Przygotowanie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE”). Funduszami unijnymi zajmuje się od 2005 roku. Doświadczenie zdobywał pracując w administracji samorządowej i rządowej, a także w sektorze MSP.

Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich
Zobacz informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.
Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ul. Piękna 64A lok. 8
00-672 Warszawa

  22 628-08-63
  kontakt@ippez.pl
Partnerzy