Inne
PONIEWAŻ WIEDZA MA ZNACZENIE
11 kwietnia 2018

Powstał portal internetowy JANSSEN 4 PATIENTS
 przeznaczony dla pacjentów, ich opiekunów, a także organizacji pacjentów. Realizowany obecnie w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej projekt ma na celu zwiększanie świadomości na temat chorób, procesu leczenia oraz dostępnych opcji terapeutycznych.

Portal ma dostarczyć wiarygodnych informacji na temat wybranych obszarów terapeutycznych, wzmocnić głos organizacji pacjentów w społeczeństwie, a także pomóc w zintegrowaniu społeczności i wymianie informacji o ważnych inicjatywach i wydarzeniach w opiece zdrowotnej.

Platforma JANSSEN 4 PATIENTS podzielona jest na dwie części: Choroby i Advocacy Center.Pierwsza (Choroby) zawiera obszerne informacje na temat 5 obszarów terapeutycznych tj. schizofrenii, łuszczycy, przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL), szpiczaka mnogiego oraz raka prostaty. Druga część (Advocacy Center) to repozytorium dla organizacji pacjentów działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, umożliwiające zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi opracowanymi przez światowej klasy specjalistów z zakresu farmakoekonomiki, systemów opieki zdrowotnej, skutecznego wsparcia i praw pacjentów.

Na platformie można znaleźć również mapy placówek medycznych, a także bazę danych organizacji pacjentów działających w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zarejestruj swoją ogranizację w Sieci dla Zdrowia i uzyskaj dostęp do unikalnych funkcjonalności.
Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ul. Piękna 64A lok. 8
00-672 Warszawa

  22 628-08-63
  kontakt@ippez.pl
Partnerzy